Mon

Blomskog
Areal: 99 ha
Kommun: Årjäng
Objektstyp: Skog
Prisidé: 7 000 000 SEK
Anbudsdag: 9/11 2023
En obebyggd och välskött skogsfastighet. Gott om vägar som ger god tillgänglighet.

I Blomskog söder om Årjäng utbjuder Areal i Karlstad en obebyggd och välskött skogsfastighet om totalt 99 hektar. Fastighetens produktiva skogsmarksareal uppgår till ca 91 hektar med ett bedömt virkesförråd om ca 14 000 m³sk eller 155 m³sk/ha. Skogstillståndet utgörs av skog i alla åldrar men till största del av växtkraftig medelålders skog. Fastigheten har gott om vägar som ger god tillgänglighet. Genom fastigheten slingrar sig den numera nedlagda järnvägslinjen DVVJ, “De vackra vyernas järnväg”.

Fastigheten ingår i viltvårdsområde om 2 885 hektar.

Kontakta Areal

Tomas Karlsson

Skogsmästare, civilekonom DHS
Reg. fastighetsmäklare

Mon

Tomas Karlsson

Skogsmästare, civilekonom DHS
Reg. fastighetsmäklare
070-638 62 60

Bilder

Visa alla 27 bilder
Visa alla 27 bilder

Foto: Gustav Thorvall, Areal.

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Åker- och betesmark

Fastighetens tillhörande inägomark uppgår till 2,6 hektar fördelat på tre skiften. Åkermarken är tillfredställande dränerad och har en normal produktionsförmåga för området.

Skogsmark

Fastighetens totala skogsmarksareal uppgår till 95,8 hektar varav 90,5 hektar utgörs av produktiv skogsmark. Fastigheten består av 17 skiften varav alla är inom en spännvidd om 3 km, från norr till söder och är tillgänglig princip i samma vägsystem. Den bedömda virkesvolymen uppgår till 14 046 m³sk vilket ger ett medeltal om 155 m³sk per hektar. Fastigheten har en bra bonitet om 6 m³sk per hektar och år. Trädslagsblandningen är relativt jämn mellan tall och gran, 48 % tall, 38 % gran och 14 % löv. Skogstillståndet utgörs till största del av välskött medelåldersskog i huggningsklassen G1 men även en del slutavverkningsbar skog. I huggningsklassen S1 och S2 uppgår den bedömda virkesvolymen till 4 084 m³sk. För att ta del av mer information om skogstillståndet se den bifogade skogsbruksplanen. Skogsbruksplanen är upprättad mars 2023 av Torgny Nygren och Martin Eriksson. Skogsbruksplanen har tillväxtberäknats i planprogrammet PC skog med växtsäsongen 2023.

Nyckelbiotoper

Det finns ingen registrerad nyckelbiotop på fastigheten enligt Skogsstyrelsens karttjänst skogens pärlor.

Jakt

Jakträtten är inte upplåten utan övergår till en köpare på tillträdesdagen, Fastigheten är belägen i Sjögårdarnas viltvårdsområde som omfattar 2 885 hektar. I viltvårdsområdet bedrivs småviltsjakt och älgjakt. Älgjakt sker i del av viltvårdsområdet.

Övrigt

På åkermarken i avdelning 84 enligt skogsbruksplanen finns en matjordsvall på cirka 1000 m2. Den består av organiskt material som skalats av åkermarken och efter cirka 20 år mognat till prima matjord.

Rättsförhållande

Fastighet

Årjäng Mon 1:80

Ägare

Kerstin Lundgren Db 1/1
Svante Lundgren
Hans-Erik Lundgren

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 94,7 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 90,5 ha
Skogsimpediment 5,3 ha
Väg och kraftledning 0,3 ha
Inägomark 2,6 ha
Övrigmark 0,3 ha
Summa: 99,0 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (bebyggd lantbruksenhet), taxeringsvärde år 2023. Fastigheten har ombildats och taxeringsvärdet är därför inte korrekt. Det finns inte längre någon tomtmark, bostadsbyggnad eller ekonomibyggnad. För mer information se prospekt.

Inteckningar

Antal 12 st
Totalt belopp 2 333 000 kr

Förvärvstillstånd

Fastigheten är belägen i glesbygdsområde samt omarronderingsområde och förvärvstillstånd erfordras för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Ja
För mer information se prospekt.

Karta

Karta
Satellit
Bakgrund

Mäklare

Areal | Karlstad

Södra Kyrkogatan 6
652 24   Karlstad
Alla objekt från Karlstad

Ansvarig mäklare

Tomas Karlsson
Tomas Karlsson
Skogsmästare, civilekonom DHS
Reg. fastighetsmäklare
070-638 62 60

Mäklarassistent

Gustav Thorvall
Gustav Thorvall
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070 634 77 69

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Mon & vill bli kontaktad

Mäklaren för Mon kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier