Östra Lövåsen

Masurbjörk och jakträtt
Areal: 7 ha
Kommun: Arvika
Objektstyp: Skog
Prisidé: 500 000 SEK
Anbudsdag: 23/5 2024
En skogsfastighet i miniatyr för dig som vill utöva skogsbruk och friluftsliv och ha möjlighet till jakt.

En skogsfastighet i miniatyr med inslag många drömmer om. Här finns redan anlagda bestånd av masurbjörk, lärkträd och ädellöv som komplement till det traditionella skogsbruket med tall och gran. Kring torpruinerna vid Östra Lövåsen vittnar lämningarna om människans vedermödor genom historien. Skogarna i området är storslagna och glest befolkade.

En fastighet för dig som vill utöva skogsbruk och friluftsliv och ha möjlighet till jakt i en härlig omgivning. Bilväg finns ända in på fastigheten och fina platser att eventuellt uppföra en stuga.

Kontakta Areal

Tomas Karlsson

Skogsmästare, civilekonom DHS
Reg. fastighetsmäklare

Östra Lövåsen

Tomas Karlsson

Skogsmästare, civilekonom DHS
Reg. fastighetsmäklare
070-638 62 60

Bilder

Visa alla 20 bilder
Visa alla 20 bilder

Foto: Tomas Karlsson, Areal.

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Torplämning

Östra Lövåsen är ett torpställe som vittnar om att här har människor bott och livnärt sig. Kring torplämningen är cirka 0,6 hektar av marken bevarad öppen.

Skogsmark

Skogen har skötts småskaligt, med omtanke och varsam hand. Där finns ett 0,2 hektar stort, 29-årigt bestånd av masurbjörk. Även ett mindre inhägnat bestånd om 0,1 hektar med ädellöv. Resterande areal har skötts med inriktning på traditionell barrskog.

Den produktiva skogsmarksarealen uppgår till 6,4 hektar och virkesförrådet är bedömt till cirka 700 m³sk. Medelboniteten uppgår till 7,3 m³sk per år och hektar. Skogsbruksplanen är upprättad av Göran Klarström i oktober 2022. Inför denna försäljning har planen uppdaterats med ett års tillväxt och de 0,6 hektar mark som kringgärdar torplämningen har klassats om från oplanterad kalmark till övrig mark. Se den bifogade skogsbruksplanen för utförlig information.

Nyckelbiotoper

Det finns inga registrerade nyckelbiotoper på fastigheten.

Jakt

Fastigheten ingår i Stommens VVO som omfattar 1994 hektar. Där bedrivs jakt på både älg och småvilt. Fastigheten berättigar till en jakträtt i viltvårdsområdet.

Rättsförhållande

Fastighet

Arvika Gunnarskogs Stom 1:144

Ägare

Claes Hallgren 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 6,7 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2023
Skogsmark 299 000 kr
Summa: 299 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras för fysisk person som inte varit mantalsskriven i glesbygdsområde i Arvika kommun under den senaste tolvmånadersperioden. Kostnaden för en fysisk person att söka förvärvstillstånd är 4600 kr och ansökan görs efter att ett villkorat köpekontrakt är upprättat mellan säljare och köpare. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Ja
För mer information se prospekt.

Karta

Karta
Satellit
Bakgrund

Mäklare

Areal | Karlstad

Södra Kyrkogatan 6
652 24   Karlstad
Alla objekt från Karlstad

Ansvarig mäklare

Tomas Karlsson
Tomas Karlsson
Skogsmästare, civilekonom DHS
Reg. fastighetsmäklare
070-638 62 60

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Östra Lövåsen & vill bli kontaktad

Mäklaren för Östra Lövåsen kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier