Skog i Finnebäck

Gott om slutavverkning
Areal: 21 ha
Kommun: Arvika
Objektstyp: Skog
Prisidé: 2 000 000 SEK
Anbudsdag: 30/5 2024
Skogsfastighet i tre skiften vackert belägen vid Granhöjden. Jakt bedrivs på älg och småvilt.

Skogsfastighet i tre skiften med stor andel slutavverkningsskog som är lätt åtkomlig. Fastigheten är vackert belägen vid Granhöjden invid gränsen mot Sunne kommun i de nordöstra delarna av Brunskog. Markerna har strand i både Barmtjärnet och Knutstorpssjön. Ingår i viltvårdsområde där jakt bedrivs på älg och småvilt.

Kontakta Areal

Tomas Karlsson

Skogsmästare, civilekonom DHS
Reg. fastighetsmäklare

Skog i Finnebäck

Tomas Karlsson

Skogsmästare, civilekonom DHS
Reg. fastighetsmäklare
070-638 62 60

Bilder

Visa alla 20 bilder
Visa alla 20 bilder

Foto: Tomas Karlsson, Areal.

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Den produktiva skogsmarksarealen uppgår enligt skogsbruksplanen till 19,2 ha. Fastigheten är fördelad i tre skiften med ett vägnät som ger tillfredställande åtkomst. Medelboniteten uppgår enligt skogsbruksplanen till 6,1 m³sk.

Det samlade virkesförrådet uppgår enligt plan till ca 4387 m³sk, vilket ger ett genomsnittligt virkesförråd om ca 228 m³sk/ha. Trädslagsfördelningen är gran 55 %, tall 44 % och löv 1%. Huggningsklassfördelningen är fördelad mellan tolv hektar gallringsskog och sju hektar slutavverkningsskog. 2220 m3sk återfinns i huggningsklass S2.

Avdelningarna 1, 8 och 12 är avverkningsanmälda av säljaren. Observera att en ny lagfaren ägare behöver göra ny avverkningsanmälan inför eventuell avverkning.

Skogsbruksplanen är upprättad av Göran Klarström i maj 2023. Planen har skrivits fram med 2023 års tillväxtsäsong. För ytterligare information om skogens innehåll och tillstånd, se bifogad skogsbruksplan.

Jakt

Fastigheten ingår i Långtjärns viltvårdsområde där jakt bedrivs på cirka 3700 hektar. Där bedrivs jakt på både älg och småvilt. Fastigheten berättigar till en plats i viltvårdsområdet.

Rättsförhållande

Fastighet

Arvika Finnebäck 1:55

Ägare

Gunnar Nilsson 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 20,7 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 19,2 ha
Skogsimpediment 1,5 ha
Övrigmark 0,1 ha
Summa: 20,8 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2023
Skogsmark 1 165 000 kr
Skogsimpediment 6 000 kr
Summa: 1 171 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Ja
För mer information se prospekt.

Karta

Karta
Satellit
Bakgrund

Mäklare

Areal | Karlstad

Södra Kyrkogatan 6
652 24   Karlstad
Alla objekt från Karlstad

Ansvarig mäklare

Tomas Karlsson
Tomas Karlsson
Skogsmästare, civilekonom DHS
Reg. fastighetsmäklare
070-638 62 60

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Skog i Finnebäck & vill bli kontaktad

Mäklaren för Skog i Finnebäck kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier