Skräppeboda

Trivsamt lantställe.
Areal: 9,5 ha
Kommun: Vetlanda
Objektstyp: Gård
Prisidé: 1 350 000 SEK
Anbudsdag: 30/5 2024
Gård i Skräppeboda, mellan Myresjö och Bäckaby. Fritids- alt. permanentboende, jakt och fiske.

Fastigheten Skräppeboda 2:3 utgör en mindre lantgård om ca 9,5 ha belägen mellan Myresjö och Bäckaby, ca 17 km sydväst om Vetlanda. Gården är bebyggd med ett äldre bostadshus nyttjat som fritidshus, uthus, ladugård, jordkällare samt ytterligare några äldre byggnader. Marken utgörs av ca 7 ha betes- och åkermark och ca 2,3 ha skogsmark. Jakt och fiskerätt följer!

Kontakta Areal

Henrik Gunnarsson

Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare

Skräppeboda

Henrik Gunnarsson

Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-558 56 42

Bilder

Visa alla 29 bilder
Visa alla 29 bilder

Foto: Henrik Gunnarsson / Claes Arvidsson

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadshuset

Ursprungligen uppfört under 1800-talets början, tillbyggd senare. Timmerstomme på torpargrund/stenfot. Tak med betongpannor, fasad med stående röd träpanel. Taxerad boyta 58 m² och biyta 58 m². Uppvärmning via direktverkande el samt vedkamin, vatten från grävd brunn, avlopp till godkänd avloppsanläggning med 3-kammarbrunn och infiltration.

Nedervåningen innefattar liten entré/hall med trapp till övervåningen, enklare kök med vedspis (ej ok), tillbyggd del med groventré, hall, toa/wc med dusch samt sovkammare. Sal med vedkamin samt anslutande apparatrum etc.

Övervåningen genomgående renoverad slutet 80-talet/början 90-talet och innefattar liten trapphall, kök/rum, toalett/wc med dusch samt större rum.

Vedbod mm

Belägen på tomten, uppförd i trä/timmer med tak med äldre cementpannor. El, ej vatten. Innefattar vedbod, trädgårdsförråd, redskapsbod samt loft.

Energideklaration

Kommer ej upprättas.

Driftskostnader

Utifrån nuvarande nyttjande är driftskostnaderna enligt följande, försäkring 4 500 kr/år, slamtömning 1 212 kr/år, sopor (sommartömning) 758 kr/år, kommunal fastighetsavgift 3 420 kr samt ringa nyttjande av el, ca 300 kwh/år. Tillkommer gör kostnad för sotning samt kostnad(moms) för vägsamfälligheten.

Ladugård

Uppförd i timmer/trä med plåttak. El, ej vatten. Innefattar f.d. fähus med trägolv och äldre inredning, verkstad, loge, förråd samt vagnsbod etc.
Byggnaden ej anpassad för djurhållning. Nyttjas som större kallförråd

Ekonomibyggnader

Övriga byggnader

I anslutning till ladugården finns en f.d. telefonbod. Nyttjad som förråd etc.

Stensatt jordkällare med tegeltak/betongpannor samt grus/jordgolv. El samt innefattar äldre vattenanläggning med pump och hydrofor.

”Farfars” stuga i timmer med betongpannor på taket. Ej el eller vatten samt anslutande enklare bod i timmer.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Enligt den översiktliga inventeringen av fastigheten utgör 7 ha jordbruksmark klassad som inäga/åker. Marken är muntligt upplåten fram till 2024-12-31 för bete och slåtter. Ersättningen för 2024 tillfaller Säljaren.

Skogsmark

Enligt den översiktliga inventeringen av fastigheten utgör 2,3 ha produktiv skogsmark. Virkesförrådet uppgår till totalt 198 m³sk och boniteten är beräknad till 5,8 m³sk/ha och år.
Skogen utgörs av lövskog samt granplantering.

För mer information se bifogad karta och sammanställningar.

Naturvärdesobjekt

Avdelning 5 i den översiktliga fastighetsinventeringen utgör till stora delar ett naturvärdesobjekt inventerat av Skogsstyrelsen. Biotoptypen är lövängsrest.

Jakt

Jakträtten på fastigheten tillfaller Köparen på tillträdesdagen. Fastigheten ingår i lokalt älgjaktslag.

Fiske

Fastigheten har andel i samfällt fiske i Ulvebogölen.

Övrigt

Fastighetens gränser kan var bristfälligt uppmarkerade. Någon uppmarkering av fastighetsgränser kommer ej att utföras av Säljaren.

Drygt 2 km från gården finns en trevlig badplats vid Paddingetorpasjön.

Rättsförhållande

Fastighet

Vetlanda Skräppeboda 2:3

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 9,5 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2023
Betesmark 43 000 kr
Åkermark 365 000 kr
Skogsmark 382 000 kr
Skogsimpediment 4 000 kr
Tomtmark 155 000 kr
Ekonomibyggnader 39 000 kr
Bostadsbyggnader 301 000 kr
Summa: 1 289 000 kr
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Karta
Satellit
Bakgrund

Mäklare

Areal | Vetlanda

Storgatan 12
574 32   Vetlanda
Alla objekt från Vetlanda

Ansvarig mäklare

Henrik Gunnarsson
Henrik Gunnarsson
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
0383-561 50
070-558 56 42

Mäklarassistent

Claes Arvidsson
Claes Arvidsson
Skogskandidat
070-200 48 13

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier