Solum

Lättillgänglig skog
Areal: 69 ha
Kommun: Kramfors
Objektstyp: Skog
Prisidé: 3 200 000 SEK
Anbudsdag: 14/6 2024
Skogsfastighet i ett skifte om 60 ha produktiv skogsmark med god tillgänglighet. Jakt i viltvårdsområde om 4 700 ha.

På denna välskötta skogsfastighet finner du röjning, gallringsskog och skog som uppnått slutavverkningsbar ålder. Växtliga gallringsskogar är största andelen av skogen och utgörs av 53 %. Skogen är mycket lättillgänglig genom skogsvägar. Totalt ca 60 ha produktiv skogsmark med ett beräknat virkesförråd om ca 8 800 m³sk, vilket motsvarar 147 m³sk per hektar. Fastigheten består av ett skifte med god tillgänglighet och gränsar mot Grössjön. Jakt i viltvårdsområde om 4 700 ha. Mindre stuga finns på fastigheten trevligt belägen med utsikt över Grössjön.

Kontakta Areal

Patrik Ulander

Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare

Solum

Patrik Ulander

Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-664 02 85

Bilder

Visa alla 21 bilder
Visa alla 21 bilder

Foto: Anna-Clara Eriksson, fotograf ACE

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i juni 2023 av Bengt-Olov Westman, telefon 070-289 55 50.
Av skogsbruksplanen framgår det att den produktiva skogsmarksarealen uppgår till 59,8 hektar med totalt virkesförråd om ca 8 800 m³sk, vilket ger ett medeltal om 147 m³sk per hektar. Tillväxten beräknas för närvarande vara ca 340 m³sk per år och boniteten ligger på 4,6 m³sk/ha. Det dominerande trädslaget är gran som upptar 55 % av virkesförrådet, löv 22 % och tall 23 %.

Största andelen skog är gallringsskog i huggningsklassen G1 53 % (31,5 ha) med ett virkesförråd om ca 5 200 m³sk. Skog som uppnått slutavverkningsbar ålder i huggningsklasserna S1 och S2 är 31 % (18,5 ha) med ett virkesförråd om ca 3 300 m³sk, röjningsskog R2 är 15 % (9,2 ha) och E2 skog är 1 % (0,6 ha).
Andelen yngre skog än 20 år är 15 % (9,2 ha).

Skogsvårdsåtgärder

Köparen är medveten om att fastigheterna är i behov av skogsvårdsåtgärder som behövs för att främja fastighetens framtida kvalitets- och volymtillväxt.
Enligt skogsbruksplanen finns skogsvårdsåtgärder så som röjning om 3,5 ha under planperioden.

Naturvärden

Det finns inga kända naturvärden på fastigheten. Källa skogsbruksplan och www.metria.se/ onlinetjänst Se Sverige.

Forn- eller kulturlämningar

Det finns inga kända forn- eller kulturlämningar på fastigheten. Källa www.metria.se/ onlinetjänst Se Sverige samt Fornsök.

Jakt

Jakträtt på älg och småvilt finns. Jakten ingår i Orråsens viltvårdsområde. Älgjakt bedrivs genom Orråsensjaktlag ca 24 jägare, areal ca 4 700 ha.
Förnärvarande är kostnad ca 2 000 kr för insats till jaktlaget. Årlig kostnad är för jaktkort och sedan delar de antal jägare som jagar aktuell dag när älg fälls på fällavgift och markägarfond samt delar på kött.

​Småvilt jagas över hela området, jaktkort måste lösas.

Stuga

Det finns en mindre äldre enklare stuga på fastigheten som ligger mycket trevligt med utsikt över Grössjön, belägen på avdelning 16. Stugan är uppförd i stomme av trä, liggande brädfodring och plåttak. Byggnadsarea ca 17 kvm.

Vägar

Fastigheten har god tillgänglighet genom vägar som går på fastigheten. Fastigheten ingår i Grössjöns vägsamfällighet (Sollefteå Kalknäs Ga :1) vägen går från allmänna vägen vid Djupeds fäbovall och slutar vid vändplan på fastigheten. Vägen fortsätter dock vidare över fastigheten. Det finns ytterligare två vägar som berör fastigheten, väg som delvis går på Solum 4:5 samt på grannfastigheten och som följer rågången i nordöstlig riktning ca 1,5 km, servitut finns för vägen. Samt mindre avstickare med vändplan i södra änden av fastigheten.

Fastighetens gränser

Köparen är medveten om att fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Servitut

Nya servitut är bildade som är inlämnat för inskrivning i fastighetsregistret till förmån för fastigheten Solum 4:4, förråd på vändplanen (lastbilsskåp). Även gemensamt servitut för Solum 4:5 och Solum 3:4, skogsbilväg som går efter rågången.

Kraftledning

Kraftledningsgata är upphuggen över fastigheten och kraftledning håller på att sättas upp i gatan. Ersättning för intrånget har tillfallit säljaren.

Lastbilsskåp

På vändplanen finns ett lastbilsskåp som används som förråd och ägs av fastighetsägaren till Solum 4:4. Servitut är upprättat för lastbilsskåpet.

Frågelista

Säljaren har svarat på en frågelista gällande fastigheten. Frågelistan går att beställa via fastighetsmäklaren på 070-664 02 85 eller [email protected].​

Planfil Google Earth

Det finns en digital planfil över skogsbruksplanen som gör det enkel för dig som spekulant att hitta till och navigera fram på fastigheten när du är ute i fält och besiktigar försäljningsobjektet. Allt du behöver är en telefon med internetuppkoppling och Google Earth installerat, sedan
kan du enkelt följa den interaktiva (gps) kartan och se i vilken avdelning du befinner dig i. Du kan även avläsa avdelningsdata för samtliga avdelningar. Kartan med den digitala planen kan du klicka dig in på under rubriken Karta på fastighetens sida på Areals hemsida.

Rättsförhållande

Fastighet

Kramfors Solum 4:5

Ägare

Bertil Häggqvist 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 70,0 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 59,8 ha
Myr/kärr/mosse 1,9 ha
Berg/hällmark 4,4 ha
Väg och kraftledning 0,4 ha
Övrigmark 0,9 ha
Summa: 67,4 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2023
Skogsmark 1 857 000 kr
Skogsimpediment 24 000 kr
Summa: 1 881 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs inte för privatperson men för juridisk person.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Karta
Satellit
Ägoslag

Mäklare

Areal | Sollefteå

Kungsgatan 7
881 30   Sollefteå
Alla objekt från Sollefteå

Ansvarig mäklare

Patrik Ulander
Patrik Ulander
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-664 02 85

Skogsmästare

Peter Zetterström
Peter Zetterström
Skogsmästare
Auktoriserad Lantbruksvärderare
070-664 02 90

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Solum & vill bli kontaktad

Mäklaren för Solum kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier