Svenshult

Byggnadsfri skog
Areal: 80 ha
Kommun: Uppvidinge
Objektstyp: Lantbruk
Prisidé: 6 900 000 SEK
Anbudsdag: 3/4 2024
Välarronderat skifte med hög andel tall

Samlad och rationell skogsfastighet i ett skifte med god tillgång till väg. Virkesförråd om ca 9 500 m3sk där trädslagsfördelningen har god ståndortsanpassning med hög andel tall. Skog i de flesta åldrar med ca 3 700 m3sk i huggningsklasserna S1 och S2.

Svenshult saknar byggnader så när som på ett par små ängslador och är belägen ca 6 km sydost om Åseda.

Kontakta Areal

Ulf Brogren

Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare

Svenshult

Ulf Brogren

Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
072-731 41 00

Bilder

Visa alla 14 bilder
Visa alla 14 bilder

Foto: Ulf Brogren

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Fastighetens skogsbruksplan är upprättad av Hanna Nero, Dr Skog. Det ursprungliga fältarbetet är utfört oktober 2020 och planen har därefter uppdaterats med kontroll i fält november 2022.

Inför försäljning har planen framskrivits i planläggningsystemet PC Skog med tillväxt för säsongen 2023. Ingen avverkning har skett efter fältkontroll november 2022.

Vidare har planen justerats avseende ett område av fastigheten där biotopskydd bildats under 2023. Det aktuella området redovisas nu som övrig mark.

Fastigheten är nybildad genom avstyckning under 2024. Notera att det kan föreligga någon mindre avvikelse mellan fastighetskartan och skogsbruksplanens karta vid avdelning 32.

Enligt planen uppgår skogsmarksarealen till ca 71,2 ha och virkesförrådet anges till ca 9 500 m3sk. Volymmässig trädslagsfördelning är 75 % tall, 21 % gran och 4 % löv. Medelboniteten anges till ca 5,6 m3sk/ha/år vilket ger fastigheten en årlig produktionsförmåga om ca 400 m3sk/år. Den löpande tillväxten anges till ca 370 m3sk vilket innebär en volymmässig förräntning av stående virkesförråd om ca 3,9 %.

Huggningsklasserna S1 och S2 omfattar ca 18,6 ha med ett virkesförråd om ca 3 700 m3sk.

Jordbruksmark

På fastigheten finns två mindre inägor. Areal 0,8 ha enligt skogsbruksplan.

Nyckelbiotoper mm

Fastigheten berörs av skogligt biotopskyddsområde SK 174-2022. Området redovisas i avdelning 35 enligt skogsbruksplan.

Enligt Naturvårdsverkets e-tjänst ”Skyddad natur” finns i övrigt ej några registrerade nyckelbiotoper eller objekt med naturvärde.

Jakt och fiske

Jakträtten är tillgänglig för köparen från tillträdesdagen. Eventuell befintlig jaktutrustning såsom torn och foderspridare ingår ej i försäljningen.
Fastigheten ingår i Ekhorva Viltvårdsområde samt i Ekhorva-Norramåla Älgskötselområde.

Fastigheten saknar fiskerätt.

Byggnader

Fastigheten saknar byggnader så när som på ett par små ängslador.

Rättsförhållande

Fastighet

UPPVIDINGE SVENSHULT 5:3

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 80,3 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 71,2 ha
Skog med restriktion 0,1 ha
Myr/kärr/mosse 2,0 ha
Övrigmark 5,8 ha
Inägomark 0,8 ha
Väg och kraftledning 0,1 ha
Summa: 80,0 ha

Taxeringsvärde

Fastigheten är nybildad genom avstyckning under 2024 och saknar taxeringsvärde. Preliminär typkod 110, obebyggd lantbruksenhet.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd enligt Jordförvärvslagen erfordras ej för fysisk person som varit folkbokförd i Uppvidinge kommun de senaste 12 månaderna. För övriga fysiska personer krävs förvärvstillstånd, ansökningsavgift 4 600 kr. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd. För vidare information kontakta undertecknad fastighetsmäklare.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Karta
Satellit

Mäklare

Areal | Växjö

Honnörsgatan 26
352 36   Växjö
Alla objekt från Växjö

Ansvarig mäklare

Ulf Brogren
Ulf Brogren
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
072-731 41 00

Fastighetsmäklare

Carl Westling
Carl Westling
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
073-027 85 70

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Svenshult & vill bli kontaktad

Mäklaren för Svenshult kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier