Toxberget

Skog 15 km norr om Falun
Areal: 52 ha
Kommun: Falun
Objektstyp: Skog
Prisidé: 3 200 000 SEK
Anbudsdag: 28/5 2024
Skogsfastighet med ett stort skifte mot sjön Toxen!

Nu finns möjligheten att förvärva en fin skogsfastighet på drygt 52 ha med ett stort skifte mot sjön Toxen och ytterligare ett skifte om 0,5 ha. 81% av arealen återfinns i åldersklasserna 20-60 år. Total virkesvolym 7 228 m³sk. Mot vattnet står en liten enklare byggnad.

Kontakta Areal

Kerstin Granath

Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare

Toxberget

Kerstin Granath

Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-556 67 68

Bilder

Visa alla 12 bilder
Visa alla 12 bilder

Foto: Kerstin Granath

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Byggnad

På fastigheten finns en äldre stuga mot vattnet nära vägen. Stugan är i sämre skick.

Skog och mark

Skogsmark

Skogsbruksplanen är upprättad 2018 av DSK skog och har därefter korrigerats med utförda åtgärder och teoretisk tillväxt. Den visar att fastigheten består av 51,9 ha produktiv skogsmark med ett uppskattat virkesförråd om 7 228 m³sk, vilket motsvarar 139 m³sk/ha. Av trädslagen dominerar tall med 72 % av virkesförrådet medan gran har 22 %. Skogsmarkens medelbonitet är beräknad till 5,3 m³sk per hektar och den årliga tillväxten uppskattas för närvarande till 334 m³sk. För mer ingående information se den bilagda skogsbruksplanen med beståndskartor.

Naturvärden

På fastigheten finns för närvarande inga nyckelbiotoper eller områden med höga naturvärden registrerade hos Skogsstyrelsen.

Generell naturvårdshänsyn enligt Skogsvårdslagen ska alltid tas vid avverkning. Ökad hänsyn ska tas vid avverkning i kantzoner till bl.a. hällmarker, myrar, sjöar och vattendrag.

Jakt

Fastigheten är idag oregistrerad, småviltsjakt får ske på egen mark. Intilliggande fastigheter ingår i Sundborns Östra jaktklubb vilka jagar på 6 500 ha. För frågor gällande eventuell anslutning, kontakta ordförande Björn Eriksson 070-565 52 32.

Fiske

Fastigheten ingår i Hinsen-Logärdens FVOF. Besök gärna deras hemsida för ytterligare information. Fiskekort krävs.

Rättsförhållande

Fastighet

Falun Karlsbyn 14:1

Ägare

Hans Blomkvist 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 52,7 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 51,9 ha
Myr/kärr/mosse 0,5 ha
Väg och kraftledning 0,2 ha
Vatten 0,4 ha
Summa: 53,0 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2023
Skogsmark 2 382 000 kr
Skogsimpediment 11 000 kr
Summa: 2 393 000 kr
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Karta
Satellit
Bakgrund

Mäklare

Areal | Falun

Stallgränd 7
791 40   Falun
Alla objekt från Falun

Ansvarig mäklare

Kerstin Granath
Kerstin Granath
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-556 67 68

Fastighetsmäklare

Fredrik Luhr
Fredrik Luhr
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-650 40 83

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Toxberget & vill bli kontaktad

Mäklaren för Toxberget kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier