Budgivning pågår!

Uvanäs

Stora möjligheter
Areal: 18 ha
Kommun: Tingsryd
Objektstyp: Lantbruk
Prisidé: 3 450 000 SEK
Gården erbjuder förutsättningar för bra boende, djurhållning och skogsbruk.

Budgivning

Högsta bud 3 900 000 SEK

På gården i Uvanäs finns alla förutsättningar för att tillgodose olika intressen och skapa värde för ny ägare. Belägen på lugnt läge, vackert omgiven av betesmark. Gården ger ett gediget intryck med trevliga detaljer som grusgångar och stensättning. Byggnadsbestånden omfattar en bra bostadsbyggnad, ladugård med lösdrift för djurhållning samt bra förvaring i maskinhall. God skogsmark bidrar till värdeutveckling, vedförsörjning och rekreationsmöjligheter. Fastigheten har andel i samfällt fiske i sjön Hyllen.

Fastigheten säljs genom öppen budgivning med ett utgångspris om 3 450 000 SEK.

Kontakta Areal

Carl Westling

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare

Uvanäs

Carl Westling

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
073-027 85 70

Bilder

Visa alla 56 bilder
Visa alla 56 bilder

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadsbyggnaden

Bostadsbyggnaden (1,5-plan med källare) ligger på lugnt läge utan trafikerade vägar. Omgivningen präglas av lövskog och betesmark. Tomten är stor och välskött med plattsättningar, grusgångar och ett par trädgårdsland.

Bostaden har under åren 2006-2020 genomgått renovering. Man har löpande bla bytt fönster, dragit ny el och isolerat. Renovering av badrum och tvättstuga (2008), takbyte (2010), renovering wc på övre plan (2012) och renovering kök (2020).


Planlösning: Entréplan omfattar uterum/glasveranda, hall, badrum med dusch, tvättstuga, sovrum, vidare in från hallen finns öppen lösning med kök och matplats samt trevligt allrum med kamin. Övre plan omfattar två sovrum, mindre wc och förvaring i kattvindar. Mindre källare.

Taxerad boyta 115 kvm och biyta 15 kvm.

Byggnadskonstruktion med platta på mark/torpargrund/källare, träregel-/timmerstomme, träfasad, betongpannor/plåttak och 2/3-glasfönster (ett äldre 1-glas fönster).

Uppvärmning genom vedpanna och vattenburet system med radiatorer samt golvvärme i delar av entréplan. Vedpannan finns i ladugården och varmvatten
transporteras genom kulvert in i källaren där det finns en mindre tank (500 L). I källaren finns även möjligheten att använda varmvattenberedare med elpatron. Eldstäderna i bostaden omfattar två kaminer som enligt Säljaren är godkänd för eldning.

Enskilt vatten via en grävd brunn. Vattenfilter finns. God tillgång på vatten enligt Säljaren. Nya vattenprover 2024-03-15 visar tjänligt resultat med anmärkning. För kopia av vattenprovet kontakta fastighetsmäklaren.

Äldre enskilt avlopp med trekammarbrunn och infiltration. Enligt Säljaren så kommer sannolikt infiltrationen att behöva åtgärdas inom kort.

Fiber finns installerat .

Driftskostnader

Elektricitet ca 5000 kwh + nätavgift.
Sophämtning ca 3 400 SEK/år
Slamtömning ca 2 000 SEK/år
Sotning ca 2 500 SEK/år
Fastighetsavgift ca 7 875 SEK/år
Försäkring ca 8 000 SEK/år (gårdsförsäkring)
Summa ca 23 775 SEK/år + elkostnad

Ved till vedpannan tillkommer driftskostnaderna. Ovanstående driftskostnader per år för bostadsbyggnaden är Säljarens bedömda kostnader för fyra personer i
hushållet. Driftskostnaderna för ny ägare och ny användning kan komma att skilja sig betydligt.

Besiktningsprotokoll

Säljaren har utfört överlåtelsebesiktning av bostadsbyggnaden. Besiktningen är utförd av Ossian Möller, Anticimex, 2024-03-12. För att ta del av besiktningsprotokoll kontakta undertecknad fastighetsmäklare.

Energideklaration

Någon energideklaration avseende bostadsbyggnaden kommer ej att upprättas av Säljaren.

Ekonomibyggnader

Ladugård och lösdrift

Taxerad yta 163 kvm. Konstruktion med gjutet golv i stora delar av byggnaden, plåttak, träfasad/betong och trästomme. Påbyggd år 2016 med ligghall och
utfodringshall till 8-10 djur (nöt). Pannrum med vedpanna och ackumulatortank (1 500 L). Verkstadsdel dubbelgipsad och betonggolv. Övriga utrymmen i
byggnaden omfattar tidigare stalldel, förvaringsloft, liten snickarbod och matkällare. Ladugården har gemensamt vatten med bostaden men det går även att få vatten som ej passerat genom vattenreningen. Byggnaden har tillgång till el.

I det fall ny ägare inte vill ha djur i byggnaden erbjuder Säljaren sig att montera ner och ta med sig inredning som grindar mm.

Maskinhall

Uppförd år 2014 med yttermått ca 6 m x 15,5 m. Konstruktion med gjuten platta, plåttak, träfasad och trästomme. Tillgång till el.

Påbyggd öppen förvaringsdel
Uppförd år 2020 med yttermått ca 7,5 m x 11,8 m. Byggnaden uppställd på betongplintar, plåttak, träkonstruktion och underlag av grus (mindre del betongplatta).

Lillstugan

Byggnaden har nyttjats till förvaring. Nuvarande ägare har påbörjat renovering med bla med nytt tak av betongpannor.

Äldre murstock med öppen spis. Eldstaden har ej nyttjats av nuvarande ägare och är ej godkänd för eldning.

El finns indraget till byggnaden.

Skog och mark

Skogsmark

Intresserad ägare har genom åren skött skogen väl. Hög tillgänglighet genom skogsbilväg som följer skiftet på bästa sätt. Den goda boniteten ger förutsättningar för god värdeutveckling samtidigt som skogen tjänar gården med ved, jaktmöjligheter mm.

Det finns en skogsbruksplan över fastigheten upprättad av Kent Dahlin-Volsing, med inventering utförd i mars 2024. Enligt skogsbruksplanen uppgår den produktiva skogsmarksarealen till ca 12,8 ha med totalt virkesförråd 1 245 m³sk (motsvarar medeltal 97 m³sk/ha). Virkesförrådet fördelas 16 % tall, 58 % gran och 26 % löv. Årlig volymtillväxt ca 70 m³sk enligt plan. Medelboniteten anges till 8,5 m³sk/ha och år vilket ger fastigheten en produktionsförmåga om ca 109 m³sk/år. Det finns ingen kalmark på fastigheten.

Se vidare bilagt utdrag ur skogsbruksplanen.

Jordbruksmark

Småbruten betesmark som omger gårdscentrat ger vacker miljö och god tillsyn över djuren.

Enligt skogsbruksplanen uppgår inägomark/åker till 3,9 ha.
Enligt SAM-internet så finns följande jordbruksblock på
fastigheten:
- 6273 445 4318 betesmark, 0,71 ha
- 6273 445 5317 betesmark, 1,56 ha
- 6273 445 6515 betesmark, 0,73 ha (fastigheten omfattar del av block)
- 6273 445 6928 betesmark, 2,08 ha
- 6273 445 5628, åkermark permanent gräsmark, 1,36 ha
Total blockareal: 6,44 ha

Ny ägare disponerar jordbruksmarken på tillträdesdagen.

Jakt

Jakten på fastigheten är fri att disponera för ny ägare fr.o.m. 1 oktober 2024.

Älgjakt har tidigare år bedrivits gemensamt med andra fastigheter i närområdet.

Fastigheten ingår i Väckelsångs sockens älgskötselområde.

Befintlig jaktutrustning (ex. torn och foderspridare) inom fastigheten tillhör jaktlaget och ingår ej.

Fiske

Traditionellt insjöfiske i sjön Hyllen. Fastigheten har andel i samfällt fiske.

Sjön ingår i Hyllens FVOF.

Rättsförhållande

Fastighet

TINGSRYD UVANÄS 1:6

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 17,7 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 12,8 ha
Inägomark 3,9 ha
Väg och kraftledning 0,5 ha
Övrigmark 0,4 ha
Summa: 17,6 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2023
Åkermark 92 000 kr
Betesmark 63 000 kr
Skogsmark 885 000 kr
Tomtmark 195 000 kr
Ekonomibyggnader 35 000 kr
Bostadsbyggnader 855 000 kr
Summa: 2 125 000 kr

Inteckningar

Antal 3 st
Totalt belopp 1 550 000 kr
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Ja
För mer information se prospekt.

Karta

Karta
Satellit
Bakgrund

Mäklare

Areal | Växjö

Honnörsgatan 26
352 36   Växjö
Alla objekt från Växjö

Ansvarig mäklare

Carl Westling
Carl Westling
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
073-027 85 70

Fastighetsmäklare

Ulf Brogren
Ulf Brogren
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
072-731 41 00

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Uvanäs & vill bli kontaktad

Mäklaren för Uvanäs kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier