Vittersjön

Skog och strand
Areal: 59 ha
Kommun: Ockelbo
Objektstyp: Skog
Prisidé: 4 900 000 SEK
Anbudsdag: 12/12 2023
Välskött och virkesrik skogsfastighet vid Vittersjöns strand. Inga byggnader.

Välskött och virkesrik skogsfastighet belägen ca 11 km sydost om Ockelbo. Fastigheten har drygt en km strand mot Vittersjön med flera fina lägen och härlig utsikt över sjön. Totalt innehåller fastigheten 59 ha mark varav 55 ha är produktiv skogsmark med ett talldominerat virkesförråd om 11 200 m³sk. Markerna är samlade i två närliggande skiften med bra vägnät. Av virkesvolymen finns drygt 3 500 m³sk i huggningsklassen S2. Inga byggnader finns på fastigheten. Vittersjön erbjuder fiske efter gädda och abborre. Jakt på 6 400 ha i ÖMG viltvårdsområde.

Kontakta Areal

Peter Svensson

Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare

Vittersjön

Peter Svensson

Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-624 82 51

Bilder

Visa alla 29 bilder
Visa alla 29 bilder

Foto: Peter Svensson, Areal.

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Byggnader

Inga byggnader finns på fastigheten.

Skogsmark

Till fastigheten hör enligt skogsbruksplanen 55,2 ha produktiv skogsmark med ett uppskattat virkesförråd om 11 216 m³sk , vilket motsvarar 203 m³sk /ha. Av trädslagen dominerar tall med 80 % av virkesförrådet medan gran har 13 % och löv 7 %. Skogsmarkens medelbonitet är beräknad till 5,3 m³sk per hektar och den årliga tillväxten uppskattas för närvarande till 356 m³sk . För mer ingående information se den bilagda skogsbruksplanen med beståndskarta. Skogsbruksplanen är upprättad i mars 2021. Inga åtgärder är utförda sedan planen upprättades. Planen har uppdaterats med beräknad tillväxt i oktober 2023. Planläggare är Jhonas Danrud.

Terrängen är flack med välskötta, fina tallbestånd. Markerna ger bra förutsättningar att producera tall av bra kvalitet. Skogens areella fördelning på åldersklasser visar på en större andel i åldersklasserna 100-110 år och 40-60 år.

Vägar

Fastigheten har andel i ÖMG-vägars samfällighetsförening och bra tillgång till skogsbilvägar.

Naturvärden

På fastigheten finns för närvarande inga nyckelbiotoper eller områden med höga naturvärden registrerade hos Skogsstyrelsen.

Generell naturvårdshänsyn enligt Skogsvårdslagen ska alltid tas vid avverkning. Ökad hänsyn ska tas vid avverkning i kantzoner till bl.a. hällmarker, myrar, sjöar och vattendrag.

Jakt

Fastigheten ingår i Östby-Murgården-Gäveränge (ÖMG) viltvårdsområde som totalt har ca 6 400 ha jaktmark. Jakt bedrivs främst på älg, rådjur, skogsfågel, bäver och gås men även predatorjakt bedrivs med framgång. Älgjakten bedrivs som gemensamhetsjakt medan småviltjakten får bedrivas enskilt på hela området. Kontaktperson är Anders Olsson, 070-331 47 06.

Vittersjön

Fastigheten ingår i Östby fiskevårdsområde. Vittersjön är den största sjön i området, omgiven av fin natur och med möjlighet att fiska abborre och gädda. I norra delen av sjön är Vittersjö fäbodar vackert beläget vid sjökanten och i söder ligger Vittersjö by och Sjövik.

Rättsförhållande

Fastighet

Ockelbo Gäveränge 2:35

Ägare

Anders Olsson 1/5
Hans Olsson 1/5
Jon Olov Olsson 1/5
Urban Olsson 1/5
Alf Olsson 1/5

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 58,1 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 55,2 ha
Impediment 1,9 ha
Väg och kraftledning 2,6 ha
Summa: 59,7 ha

Taxeringsvärde

Fastigheten är nybildad och har inte åsatts något eget taxeringsvärde.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person, exempelvis aktiebolag, kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast

2023-12-12
För mer information se prospekt.

Karta

Karta
Satellit
Bakgrund

Mäklare

Areal | Sandviken

Högbovägen 45
811 32   Sandviken
Alla objekt från Sandviken

Ansvarig mäklare

Peter Svensson
Peter Svensson
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-624 82 51

Fastighetsmäklare

Kerstin Granath
Kerstin Granath
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-556 67 68

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Vittersjön & vill bli kontaktad

Mäklaren för Vittersjön kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier