Yckelsbo

Skog vid Järvsö
Areal: 39 ha
Kommun: Ljusdal
Objektstyp: Skog
Prisidé: 2 350 000 SEK
Anbudsdag: 14/6 2024
Obebyggd skogsmark vid Yckelsbo med jakt i viltvårdsområde om ca 21 000 ha.

Här säljs cirka 33 ha produktiv skogsmark vid Yckelsbo, ca 8 km nordväst om Järvsö. Virkesförrådet har beräknats till ca 6 400 m³sk vilket innebär 192 m³sk per hektar. Hälften av arealen har skog i åldersklasserna 10-30 år och på återstående areal finns skog i åldersklasserna 90 år och äldre. På fastigheten finns en nyckelbiotop registrerad. Fastigheten ingår i Järvsö-Västra viltvårdsområde som omfattar ca 21 000 hektar.

Kontakta Areal

Anders Berglund

Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare

Yckelsbo

Anders Berglund

Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-221 76 04

Bilder

Visa alla 17 bilder
Visa alla 17 bilder

Foto: Anders Berglund

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

En skogsbruksplan har upprättats i september 2021 av Erik Nyholmer, ERNY Skogstjänst. Skogsbruksplanen har därefter tillväxtberäknats för åren 2022 och 2023 av ansvarig mäklare inför försäljningen.

Enligt skogsbruksplanen har fastigheten 33,6 ha produktiv skogsmark med ett beräknat virkesförråd om 6 452 m3sk, vilket motsvarar 192 m3sk/ha. Hälften av skogsmarksarealen har skog i åldersklasserna 10-30 år och resterande areal är skogen i huvudsak äldre än 90 år. Dock finns 0,3 ha med huggningsklass K1 där återbeskogningsåtgärder behöver utföras. Ny ägare ansvarar för utförande och kostnader för erforderliga åtgärder.

Av virkesförrådet har ca 3 500 m3sk föreslagits att föryngringsavverkas under planperioden. Dessutom rekommenderas att gallring utförs på ca 10 ha. Fastighetens bonitet har beräknats till 5,6 m³sk per hektar och år.

Se bifogad skogsbruksplan för vidare information.

Nyckelbiopop och naturvärde

På fastigheten finns en nyckelbiotop om 4,6 ha registrerad, avdelning 1 i bifogad skogsbruksplan. Dessutom finns i anslutning ett naturvärde registrerat om 0,7 ha, del av avdelning 2 i bifogad skogsbruksplan. Ingen ersättning för biotopskydd eller naturvårdsavtal har utgått för dessa områden. (Källa: Skogsstyrelsen)

Åkermark

Enligt bifogad skogsbruksplan uppgår åkermarksarealen till 2,6 ha. Säljaren har själv brukat marken under senare år genom att slå foder till hästar.

Jakt

Fastigheten är belägen inom Järvsö-Västra viltvårdsområde om ca 12 000 ha. Älgjakten är uppdelad på två jaktlag medan småviltjakt utövas över hela området. Kontaktperson är Kent Andrén, kassör, 070-381 18 83.

Fiske

Fastigheten ingår i Järvsö fiskevårdsområde. Se bifogad hemsida för vidare information;
https://jarvsofvo.se/

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns två fornlämningar registrerade benämnda ”Bytomt/ gårdstomt”. Källa: Fornsök, Riksantikvarieämbetet.

Vägar

Fastigheten har andel i Ljusdal Rödmyra GA:3 som avser byvägen genom Yckelsbo. För detta betalas en årlig avgift om ca 2 400 kr. Den sista biten skogsbilväg, knappt 1 km lång, förvaltas av berörda fastighetsägare.

Planfil Google Earth

Det finns en digital planfil över skogsbruksplanen som gör det enkel för dig som spekulant att hitta till och navigera fram på fastigheten när du är ute i fält och besiktigar försäljningsobjektet. Allt du behöver är en telefon med internetuppkoppling och Google Earth installerat, sedan kan du enkelt följa den interaktiva (gps) kartan och se i vilken avdelning du befinner dig i. Du kan även avläsa avdelningsdata för samtliga avdelningar. Kartan med den digitala planen kan du klicka dig in på under rubriken Karta på fastighetens sida på Areals hemsida.​

Rättsförhållande

Fastighet

Ljusdal Väster-Skästra 8:29

Ägare

Lars Mattsson 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 39,5 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 33,6 ha
Inägomark 2,6 ha
Övrigmark 3,3 ha
Summa: 39,5 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2023
Åkermark 29 000 kr
Skogsmark 2 051 000 kr
Skogsimpediment 12 000 kr
Summa: 2 092 000 kr

Inteckningar

En penninginteckning om 768 750 kr finns uttagen i fastigheten. Inga lån skall övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras för fysisk person som ej varit bosatt i Ljusdals kommun det senaste året. Avgiften är f.n. 4 600 kr. Mäklaren hjälper till att ansöka om förvärvstillstånd. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.

Karta

Karta
Satellit
Ägoslag

Mäklare

Areal | Ljusdal

Bjuråkersvägen 20 A
827 31   Ljusdal
Alla objekt från Ljusdal

Ansvarig mäklare

Anders Berglund
Anders Berglund
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
0651-688 53
070-221 76 04

Mäklarassistent

Malin Strand
Malin Strand
Jägmästare
Skogsekonom
0651-688 56
070-220 66 64

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier