Beteby gård

Beteby gård
Areal: 66 ha
Kommun: Norrköping
Objektstyp: Gård
Prisidé: 13 000 000 SEK
Anbudsdag: 3/5 2024
Nära Norrköping med trevligt gårdscentrum. Skog med 3 200 m³sk, 13 ha bete och 28 ha åker.

På Vikbolandet, cirka 11 kilometer öster om Norrköping med närhet till Bråviken ligger Beteby gård. Gårdens totala areal uppgår till 66 hektar fördelat på fem olika närliggande skiften. Av dessa 66 hektar utgörs 15 av produktiv skogsmark samt åker och betesmark utgörs av 28 respektive 13 hektar enligt SAM-ansökan. Gårdscentrum består av mangårdsbyggnad, gäststuga, stall, hall som tidigare nyttjas till fårskötsel samt flertalet komplementbyggnader.

Beteby gård angränsar mot lantbruksfastigheten Dagsbergs-Tångestad som samtidigt även den förmedlas av Areal.

Boka plats på visning

13Apr
Lör 10:00
Anmälan krävs. Välkommen på visning!
25Apr
Tors 17:00
Anmälan krävs. Välkommen på visning!
Kontakta Areal

Magnus Jansson

Agronom
Reg. fastighetsmäklare

Beteby gård

Magnus Jansson

Agronom
Reg. fastighetsmäklare
070-606 91 53

Bilder

Visa alla 16 bilder
Visa alla 16 bilder

Foto: Magnus Jansson och Jacob Rappe Nilsson, Areal

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Mangårdsbyggnad

Bostadshus i 1 ½-plan uppfört år 1923 och har en boyta enligt försäkringsuppgifter om 170 kvm. Huset står på källargrund med stomme av trä och fasad av plåt under tak av betongtegel. Uppvärmning sker med vattenburet värmesystem kopplat till en bergvärmepump som installerades år 2018. Enskilt vatten från borrad källa. Avlopp är gemensamt med grannfastigheter. Huset är fiberanslutet.

Planlösning: Nedervåningen rymmer hall, kök med matplats och skafferi, allrum och matsal samt WC och ett kontor.
Övre plan rymmer hall, tre sovrum och vindsutrymmen, ett badrum med våtrumsmatta samt kaklade väggar samt en glasveranda från vilken man har en vacker utsikt över Bråviken.
Källaren rymmer pannrum, tvättstuga och förråd.

Stuga

I nära anslutning till mangårdsbyggnaden finns stugan med en taxerad boyta om 43 kvm. Uppförd på stengrund med stomme av liggande timmer och fasad med stående träpanel under tak av lertegel. Uppvärmning sker genom direktverkande el. Huset består av hall, badrum med kakel/klinker, kök med öppet upp till nock och ett sovloft. Vidare finns ett sovrum samt ett allrum med öppen spis (funktion okänd).

Ekonomibyggnader

Hall

Byggnad uppförd för cirka 20 år sedan med stålstomme med fasad av trä under tak av plåt, invändigt är det jordgolv. Byggnaden har ungefärliga yttermått om 42*22 meter. Byggnaden möjliggör flertalet alternativa användningsområden förutom djurhållning.

Ladugård/Loge

Uppförd med trästomme och fasad av trä under tak av plåt. Del av byggnaden inrymmer ett stall med fem boxplatser. Loge uppförd i vinkel till stallet med gjutet golv. Stalldelen har yttermått om cirka 24*9 meter och logdelen har yttermått om cirka 22*9 meter.

Verkstad

Uppförd på murad grund med trästomme och stående träpanel under tak av plåt. I byggnaden finns ett öppet utrymme med gjutet golv som tjänat som enklare verkstad. Byggnaden mått är cirka 10*6 meter.

Övriga byggnader

På gårdscentrum finns också flera mindre enklare ekonomibyggnader:
Vedbod, dass m.m.
Före detta ladugård i träkonstruktion med tak av plåt. Inrymmer vagnslider och före detta djurstall.
Före detta ligghall i betesmarken, träkonstruktion och plåttak.
Före detta svinhus, träbyggnad med tak av tegel
Före detta vindskydd för häst, träkonstruktion under tak av plåt.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Åker- och betesmarken uppgår enligt SAM-ansökan 2023 till 41 hektar. Fördelat på 28 hektar åkermark och 13 hektar betesmark. Hela betesarealen omfattas av särskilda värden. Åkermarken har äldre men tillfredställande dränering och består av lerjordar med varierande grad av lerhalt. Åkermarken brukas i egenregi. För att underlätta brukandet så byter ägarna åkerskiften med en granne. Betesmarken är upplåten till två lantbrukare i området på ettåriga avtal som sträcker sig till och med 2024-12-31. Intäkten är 12 400 kr - respektive 22 000 kr exklusive moms.

Skogsmark

Enligt den nyligen upprättade skogsbruksplanen uppgår den produktiva skogsmarken till 15,2 hektar med ett totalt virkesförråd om 3 206 m3sk, vilket ger ett genomsnittligt virkesförråd om hela 211 m3sk/hektar. Fastigheten domineras av tall som utgör 65% av virkesförrådet följt av gran, asp och björk med 16, 11 respektive 6 %. Medelboniteten uppgår till 6,4 m3sk per hektar och år. Under planperioden föreslås avverkning om totalt 1 881 m3sk varav 1 649 m3sk i slutavverkning.

Jakt

I området finns sedvanlig småvilt samt rådjur, vildsvin och älg. Fastigheten ingår i Vikbolandets västra älgskötselområde. Jakten är ej upplåten utan är tillgänglig för en ny ägare på tillträdesdagen.

Rättsförhållande

Fastighet

Norrköping Beteby 1:6 m.fl.

Ägare

Anita Nilssons Dödsbo 1/1

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 15,2 ha
Impediment 0,2 ha
Väg och kraftledning 0,1 ha
Inägomark 27,3 ha
Övrigmark 23,4 ha
Vatten 23,0 ha
Summa: 89,2 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2023
Åkermark 3 174 000 kr
Betesmark 496 000 kr
Skogsmark 1 796 000 kr
Skogsimpediment 11 000 kr
Tomtmark 1 055 000 kr
Bostadsbyggnader 1 225 000 kr
Ekonomibyggnader 577 000 kr
Summa: 8 334 000 kr

Inteckningar

I försäljningsobjektet finns fem inteckningar om 3 150 000 kr uttagna. Samtliga fastigheter i försäljningsobjektet är samintecknade. Inga lån skall övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Karta
Satellit

Mäklare

Areal | Linköping

Attorpsgatan 5C
582 73   Linköping
Alla objekt från Linköping

Ansvarig mäklare

Magnus Jansson
Magnus Jansson
Agronom
Reg. fastighetsmäklare
070-606 91 53

Fastighetsmäklare

Jacob Rappe Nilsson
Jacob Rappe Nilsson
Agronom
Reg. fastighetsmäklare
013-24 20 06
073-822 00 16

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier