Dagsbergs-Tångestad

Dagsbergs-Tångestad
Areal: 6 ha
Kommun: Norrköping
Objektstyp: Gård
Prisidé: 2 000 000 SEK
Anbudsdag: 3/5 2024
Gård nära Norrköping med bostad och fritidshus. Skog, 950 m³sk.

Cirka 11 kilometer Öster om Norrköping med närheten till Bråviken ligger Dagsbergs-Tångestad. En mindre lantbruksfastighet som enligt skogsbruksplanen totalt omfattar 6,7 hektar fördelat på 3,4 hektar produktiv skogsmark, 1,4 hektar inägomark och 1,7 hektar övrig mark. Till fastigheten hör två bostadshus. En mast på fastigheten ger ett stabilt kassaflöde.

Dagsbergs-Tångestad angränsar mot lantbruksfastigheten Beteby gård som samtidigt även den förmedlas av Areal.

Boka plats på visning

13Apr
Lör 10:00
Anmälan krävs. Välkommen på visning!
25Apr
Tors 17:00
Anmälan krävs. Välkommen på visning!
Kontakta Areal

Magnus Jansson

Agronom
Reg. fastighetsmäklare

Dagsbergs-Tångestad

Magnus Jansson

Agronom
Reg. fastighetsmäklare
070-606 91 53

Bilder

Visa alla 11 bilder
Visa alla 11 bilder

Foto: Magnus Jansson och Jacob Rappe Nilsson, Areal

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Röda huset

Enplanshus uppfört år 1966 på timmerstomme med trästomme och träpanel under tak av plåt. Huset har en taxerad boyta om 70 kvadratmeter. Uppvärmning sker genom luft/luft-värmepump, där en ny pump installerades år 2024, i huset finns också en vedeldad kamin (funktion osäker). Vatten tas från borrad källa och avloppet är en trekammarbrunn med infiltrationsbädd. I huset finns hall, duschrum med kakel/klinker. Vardagsrum, sovrum och kök i öppen planlösning. Altandäck runt delar av byggnaden. I Källardel som nås via utsidan finns enklare tvättstuga. Bostaden står i dagsläget tom och är tillgänglig för en ny ägare på tillträdesdagen. Tidigare har bostaden hyrts ut mot en årlig kallhyra om 70 000 kr.

Gula huset

Byggnad uppförd på torpargrund med trästomme, fasad av trä under tak av lertegel. I huset finns el, men varken vatten eller avlopp finns. Byggnaden har invändiga fuktskador och omfattande renoveringsbehov föreligger. Byggnaden är uthyrd och nyttjas som enklare sommarbostad mot ett årligt vederlag om 6 000 kr.

Byggnaden disponeras enligt följande:
Allrum, enkelt kök, förråd, köksingång, inglasad veranda och övervåning med hall och ett sovrum.

Skog och mark

Åker- och betesmark

På fastigheten finns totalt 1,4 hektar inägomark. Den öppna marken är inte upplåten utan är tillgänglig för köparen på tillträdesdagen.

Skogsmark

Enligt den nyligen upprättade skogsbruksplanen uppgår den produktiva skogsmarken till 3,4 hektar och det totala virkesförrådet till 956 m3sk, vilket motsvarar 281 m3sk per hektar. Skogen är talldominerad där virkesförrådet utgörs av 80 % tall, 13% gran samt 7% löv. Medelboniteten på fastigheten är beräknad till 6,2 m3sk per hektar och år. Under planperioden föreslås avverkning om totalt 852 m3sk, där 790 av dessa är slutavverkning.

Jakt

I området finns sedvanlig småvilt samt rådjur, vildsvin och älg. Jakten är ej upplåten utan är tillgänglig för en ny ägare på tillträdesdagen.

Övrigt

På fastigheten finns en Mobilmast där nyttjanderättsavtal finns med två olika parter, Telia och Vodafone.

Telias avtal gäller till och med 2028-07-31, och förlängs med 5 år i taget såvida ingen av parterna säger upp avtalet minst 12 månader innan avtalet löper ut.

Vodafones avtal löper till och med 2029-06-30, och förlängs med 5 år i taget såvida ingen av parterna säger upp avtalet minst 12 månader innan avtalet löper ut.

Ersättningen från båda avtalen är indexreglerade och den totala ersättningen som tillfallit fastighetsägaren de senaste åren uppgår till cirka 21 200 kr.

Rättsförhållande

Fastighet

Norrköping Dagsbergs-Tångestad 3:6

Ägare

Victoria Nilsson 1/2
Erica Sandström 1/2

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 6,0 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 3,4 ha
Impediment 0,2 ha
Inägomark 1,4 ha
Övrigmark 1,7 ha
Vatten 0,3 ha
Summa: 7,0 ha

Taxeringsvärde

Se prospekt.

Inteckningar

Det finns ett skriftligt pantbrev om 600 kr uttaget i fastigheten. Fastighetsägarna har ansökt om dödning av detta. Fastigheten överlåtes ointecknad och inga lån skall övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Karta
Satellit
Bakgrund

Mäklare

Areal | Linköping

Attorpsgatan 5C
582 73   Linköping
Alla objekt från Linköping

Ansvarig mäklare

Magnus Jansson
Magnus Jansson
Agronom
Reg. fastighetsmäklare
070-606 91 53

Fastighetsmäklare

Jacob Rappe Nilsson
Jacob Rappe Nilsson
Agronom
Reg. fastighetsmäklare
013-24 20 06
073-822 00 16

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier