Gåje

Skogsskifte vid Storsjön
Areal: 162 ha
Kommun: Åre
Objektstyp: Skog
Prisidé: 8 000 000 SEK
Tillväxtfastighet med utsikt över de närliggande fjällen. 139,7 ha produktiv skog, 19 766 m³sk samt egen ö.

Tillväxtfastighet i Gåje, Åre, med utsikt över de närliggande fjällmassiven och egen ö i Storsjön. Mycket fin arrondering i ett sammanhängande skifte och en total areal om 162 ha, med i huvudsak växande gallringsskog med hög tillväxt. Ett totalt virkesförråd om 19 766 m³sk där övervägande del, 18 351 m³sk återfinns i huggningsklassen G1. Fastigheten har en god medelbonitet med en hög årlig tillväxt om hela 878 m³sk. Av den totala arealen är 139,7 ha produktiv skogsmark, vilket ger ett snittförråd om 141 m³sk per ha. Genomgående bra vägnät på fastigheten. Fastigheten ingår idag i jaktvårdsområde om ca 3 000 ha.

Fastigheten erbjuder:
– Fin investering/kapitalplacering med uteslutande ung och gallringsskogar med god tillväxt vilket ökar den årliga volymen/värdet på fastigheten
– Naturskönt belägen fastighet med utsikt både över de närliggande fjällmassiven samt Storsjön, ger goda rekreationsmöjligheter med jakt, fiske och skidåkning. Bör täcka in det mesta för den friluftsintresserade, allt i ett mycket vackert område med direkt närhet till de omgivande fjällen
– Egen ö i Storsjön

Kontakta Areal

Sofia Palmkvist

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare

Gåje

Sofia Palmkvist

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 16

Video

Bilder

Visa alla 14 bilder
Visa alla 14 bilder

Foto: Jens Larsson, jenslarsson.se och Catharina Andersson

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Åker- och betesmark

Till fastigheten hör ca 15,2 ha åker och betesmark. Dessa är utarrenderade enligt skriftligt arrendeavtal som gäller år från år. För mer info och kopia av avtalet kontakta fastighetsmäklaren.

Skogsmark

Fin och väl arronderad skogsfastighet i ett sammanhängande skifte. På fastigheten finns en skogsbruksplan som är upprättad av SCA, den är sedan tillväxtuppräknad av SCA till 2022 och sedan fram till dags datum av Kalle Lennartsson, Högarna skog. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken idag 139,7 ha och har ett virkesförråd om 19 766 m³sk varav största delen är G1 skog. Fastighetens har en god medelbonitet som är beräknad till 5,6 m³sk per ha och en årlig tillväxt om hela 878 m³sk. Trädslagsblandning med tall 43 %, gran 39 % samt löv 18 %. Genomgående bra vägnät på fastigheten. Enskild väg som går genom hela fastigheten. Långa vägen helrenoverad och grusad 2016 och avstickaren klar 2021.

Skogsvård

Köparen är medveten om att fastigheten är i behov av lagstadgade skogsvårdsåtgärder. Enligt skogsbruksplanen finns lagstadgade skogsvårdsåtgärder i form av markberedning och plantering om 10,1 ha. Säljaren har ett avtal om markberedning av denna areal med SCA där säljaren står denna kostnad.

Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga åtgärder, utom ovannämnda markberedning, som finns på fastigheten per kontraktsdagen.

Nyckelbiotoper, forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns idag inga områden med höga naturvärden, nyckelbiotoper, fornminnen eller dylikt registrerade. (Källa: SeSverige)

Jakt

Fastigheten ingår i jaktvårdsområde om ca 3 000 ha. Småviltjakten bedrivs på den egna fastigheten. Köparen övertar till fastigheten all tillhörande jakträtt på
tillträdesdagen, om inget annat avtalas på kontraktsdagen.

Fiske

Fastigheten har enligt säljaren fiskerätt i Storsjön.

Byggnader

På fastigheten finns 1 loge, 2 st härbren och 4 st lador.

Båthus

Det finns ett båthus på fastigheten som står på ofri grund, dvs ägs av annan än fastighetsägaren.

Rättsförhållande

Fastighet

Åre Gåje 3:7, del av

Ägare

Catharina Andersson 1/2
Anders Andersson 1/2

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 139,7 ha
Myr/kärr/mosse 6,1 ha
Inägomark 15,2 ha
Väg och kraftledning 1,6 ha
Åkermark 0,2 ha
Summa: 162,8 ha

Taxeringsvärde

Se prospekt.

Inteckningar

Inga inteckningar medföljer försäljningsobjektet.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Åre kommuns glesbygdsområde. Förvärv krävs alltid av juridisk person. Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län. Ansökningsavgift för juridisk person 7 100 kr. Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband med upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Östersund

Ringvägen 2
831 34   Östersund
Alla objekt från Östersund

Ansvarig mäklare

Sofia Palmkvist
Sofia Palmkvist
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 16

Fastighetsmäklare

Thomas Persson
Thomas Persson
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 58

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier