Stughemmet

Skogligt växtverk
Areal: 182 ha
Kommun: Mullsjö
Objektstyp: Skog
Prisidé: 22 500 000 SEK
Anbudsdag: 24/4 2024

Stughemmet är en skogsfastighet som ligger väl samlad med fin ägofigur utan byggnader. Skogen domineras av välskötta ungskogar med god tillväxt och med ett bra vägsystem. Av fastighetens totala areal om 182 ha så utgörs 180 ha av produktiv skogsmark. Stughemmet erbjuder även fina möjligheter till jakt och övrig rekreation.

Kontakta Areal

Per Josefsson

Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare

Stughemmet

Per Josefsson

Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-536 76 40

Bilder

Visa alla 14 bilder
Visa alla 14 bilder

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

En ny skogsbruksplan har upprättats för fastigheten av Södra under hösten 2023. Enligt planen utgörs den produktiva skogsmarken av totalt 180,4 ha med ett beräknat virkesförråd om totalt 18 220 m³sk. Trädslagsfördelning: tall 24 %, gran
65 % och löv 11 %. Bonitet 9,0 m³sk/ha.

Fastighetens areal domineras av väletablerade föryngringar och växtliga ungskogar med god tillväxt av såväl gran- som lärkbestånd. Ett väl utbyggt och underhållet vägsystem bidrar också till goda drivningsförhållanden.

​Askåterföring har skett i ett flertal bestånd, för berikande av näringsämnen.​

Jakt

Jakten på fastigheten får anses vara normal för området med sedvanlig tillgång på vilt.

Jakten är står till köparens förfogande från och med tillträdesdagen.

Rättsförhållande

Fastighet

Mullsjö Stughemmet 1:2

Ägare

Kaj Stigby Seymour 1/1

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 180,4 ha
Väg och kraftledning 1,9 ha
Summa: 182,3 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2022
Skogsmark 8 009 000 kr
Summa: 8 009 000 kr

Inteckningar

Antal 5 st
Totalt belopp 7 638 000 kr
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Karta
Satellit
Bakgrund

Mäklare

Areal | Jönköping

Klubbhusgatan 15
553 03   Jönköping
Alla objekt från Jönköping

Ansvarig mäklare

Per Josefsson
Per Josefsson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
036-16 76 40
070-536 76 40

Fastighetsmäklare

Karl Magnusson
Karl Magnusson
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
036-16 76 42
070-536 76 25

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier