Tångarp

Tångarp skog
Areal: 151 ha
Kommun: Ydre
Objektstyp: Skog
Prisidé: 21 000 000 SEK
Anbudsdag: 19/4 2024
Ett skifte utanför Österbymo med fina ungskogar. 136 ha produktiv skogsmark och 24 306 m³sk.

Tångarp ligger strax utanför Österbymo i södra Östergötland och omfattar ett skifte på totalt 151,8 ha, av varav 136,1 ha utgörs av produktiv skogsmark. Fastigheten är obebyggd. Tall är det dominerande trädslaget och virkesförrådet uppskattas till 24 306 m³sk. Drivningsavstånden är generellt korta tack vare ett välutbyggt nät av skogsbilsvägar som når över hela fastigheten. I markerna finns älg, vildsvin och rådjur. Fastigheten erbjuder tack vare sina tillväxtskogar, ett rationellt skogsbruk samt utmärkta möjligheter till jakt och rekreation.

Kontakta Areal

Magnus Jansson

Agronom
Reg. fastighetsmäklare

Tångarp

Magnus Jansson

Agronom
Reg. fastighetsmäklare
070-606 91 53

Bilder

Visa alla 11 bilder
Visa alla 11 bilder

Foto: Magnus Jansson och Jacob Rappe Nilsson, Areal

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Åker- och betesmark

Åkermarken uppgår enligt skogsbruksplanen till 8,1 ha och är muntligen upplåten till en lantbrukare i området. Historiskt har inget vederlag utgått för upplåtelsen.

Skogsmark

Skogsbruksplanen upprättades 2023. Den produktiva skogsmarken uppgår till 136,1 ha och virkesförrådet till 24 306 m³sk eller 179 m³sk per ha inklusive 2024 års tillväxt. Tall är det dominerande trädslaget med 51 % följt av gran och löv som utgör 40 % respektive 9 %. Medelboniteten beräknas till 7,8 m³sk/ha och år. I gallringsmogen ålder finns ca 17 546 m³sk och sammanlagt ca 4 786 m³sk är slutavverkningsmoget. Under planperioden uppgår det totala avverkningsförslaget till 3 390 m³sk. Fastighetens skogsbilvägar håller god standard och vägnätet är väl utbyggt vilket skapar gynnsamma drivningsförutsättningar för ökad lönsamhet.

Enligt skogsbruksplanen är 17,7 ha klassat som K1, säljaren har beställt och står för kostnaden av markberedning och sådd våren 2024. Fröträd är lämnade på
hela arealen.

Skogsvårdslagen säger att om en fastighet består av mer än 100 ha produktiv skogsmark får inte mer än 50 % av skogsmarken utgöras av kalmark eller skog yngre än 20 år. Den areal som i dagsläget utgörs av kalmark och skog yngre än 20 år på fastigheten är 38,1 ha eller 28 %.

Jakt

På Tångarps marker finns goda förutsättningar för spännande jaktupplevelser. På fastigheten förekommer främst rådjur, vildsvin och älg. Jakten blir tillgänglig för ny ägare på tillträdesdagen. Fastigheten ingår idag i ett älgskötselområde.

Övrigt

Brygga vid sjön Tången är uppförd av en granne. Avtal gällande detta saknas.

Rättsförhållande

Fastighet

Ydre Tångarp 1:4

Ägare

Elisabeth Thott 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 152,2 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 136,1 ha
Impediment 2,5 ha
Väg och kraftledning 2,4 ha
Inägomark 8,1 ha
Övrigmark 2,7 ha
Summa: 151,8 ha

Taxeringsvärde

Se prospekt.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras för juridisk person och för fysisk person som ej är bosatt inom glesbygdsområde inom Ydre kommun.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Karta
Satellit
Bakgrund

Mäklare

Areal | Linköping

Attorpsgatan 5C
582 73   Linköping
Alla objekt från Linköping

Ansvarig mäklare

Magnus Jansson
Magnus Jansson
Agronom
Reg. fastighetsmäklare
070-606 91 53

Fastighetsmäklare

Jacob Rappe Nilsson
Jacob Rappe Nilsson
Agronom
Reg. fastighetsmäklare
013-24 20 06
073-822 00 16

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier