Innan du börjar leta

Möjligheterna att hitta rätt gård ökar om du vet vad du letar efter. Självklart kan tyckas, men det är inte helt lätt att veta vad som ska styra valet av gård. Pris och storlek är inga givna kriterier för en gårds totalekonomi.

Avstånden komplicerar letandet en hel del. Bor du i Stockholm och letar gård i Östergötland innebär det en heldagsutflykt att åka och titta på ett objekt. Det är också svårt att hitta jämförelseobjekt eftersom varje gård är unik. Det finns t.ex. ingen bra prisstatistik att utgå ifrån som det gör för villor och bostadsrätter.

Köpa gård - Areal Kunskapsbank

Så för att effektivisera letandet, föreslår vi en genomgång av följande innan du börjar leta.

Vilken typ av gård?

Är det för permanent- eller fritidsboende? Permanentboende ställer andra krav på kommunikationer, skolor och annan samhällsservice och det innebär ofta en stor social omställning för den som flyttar. Du bör även bestämma i vilken omfattning du själv ska vara aktiv i jord- och skogsbruk eftersom det ställer krav både på dig själv och på den gård du letar efter.

Skälen till varför du ska köpa gård styr vilken typ av gård du ska leta efter. Hur stor den bör vara, hur mycket åker och skog som bör ingå, om det ska finnas jaktmöjligheter, förutsättningar för djurhållning m.m.

När du svarat på ”vilken typ av gård”, blir det lättare att bestämma var gården ska ligga, vilket påverkar priset mer än något annat. Närhet till storstad ska vägas mot möjlighet till större areal, fler och bättre byggnader, tillgång till skog m.m. Läget bör också ringas in på detaljnivå så långt det går. Är det viktigt med avskildhet eller kan du tänka dig att ha grannar inom syn- och hörhåll? Ska det vara sjönära? Odlingslandskap? Skogslandskap? Och så vidare.

Hur mycket är du beredd att investera? Vad kan du avsätta i form av pengar och eget arbete? Hur mycket tid har du? Ska det gå att flytta in direkt eller kan du tänka dig att renovera?

Svaren på de här frågorna ringar in ditt letande ekonomiskt. Diskutera med din bank och andra rådgivare. Det sparar tid och förbättrar dina chanser att komma över den gård du vill ha – när den dyker upp.

Vad säger hjärtat?

Rationella fakta är absolut nödvändiga att ta ställning till vid gårdsköpet. Men glöm inte bort hjärtat! Det måste kännas rätt om det ska bli rätt. Inte bara för dig utan för alla som ska flytta med. Känns det inte rätt spelar det ingen roll att gården är välplanerad, nyrenoverad och har en rationell arrondering. Vilken känsla ska man leta efter? Många säger att det liknar en förälskelse. Ren och skär kärlek till något du kan älska i vått och torrt. För – det är viktigt att komma ihåg – gårdsägandet är ingen ständig dans på rosor.

Areals Kunskapsbank

Behöver du rådgivning?

Fastighetsvärdering. Generationsväxling & Fastighetsöverlåtelse. Deklarationer. Ekonomisk rådgivning. Vi har expertisen.
Jag vill bli kontaktad
Kontakta ditt Arealkontor här:

Populärt innehåll