Skador på skog

Det har varit flera svåra stormar och bränder i Sverige på senare år. Många skogsägare har fått intäkter från stormvirke eller brandskadad skog och ibland även försäkringsersättningar för densamma. Utöver gängse ”verktyg” i deklarationen, kanske främst i form av skogsavdrag, skogskonto, räntefördelning, periodiseringsfond och expansionsfond, finns ytterligare några möjligheter att lindra och jämna ut skatten för skogsägare som fått skogsskador vid storm, brand, insektshärjningar med mera (se även avsnittet om ersättningsfonder).

Areals Kunskapsbank

Behöver du rådgivning?

Fastighetsvärdering. Generationsväxling & Fastighetsöverlåtelse. Deklarationer. Ekonomisk rådgivning. Vi har expertisen.
Jag vill bli kontaktad
Kontakta ditt Arealkontor här:

Populärt innehåll