Jakt

Möjligheten till jakt tillmäts allt större värde, både som rekreation och som inkomstkälla.

En skogsegendom på t.ex. 400 hektar kan ha ett jaktvärde på flera miljoner kronor. Värdet varierar beroende på närhet till tätort och tillgång på vilt. Som köpare bör du därför kontrollera vilken jakträtt som följer med fastigheten – om den är upplåten eller om du förfogar över den som du vill.

Om den är upplåten bör du höra med mäklaren om vilka regler som gäller, eftersom reglerna varierar beroende på när upplåtelseavtalet är tecknat. Kontrollera också hur det förhåller sig med tilldelningen av högvilt. Förutom mäklaren och säljaren är Länsstyrelsen och jägarförbunden bra informationskällor när det gäller sakförhållanden kring jakt.

Areals Kunskapsbank

Behöver du rådgivning?

Fastighetsvärdering. Generationsväxling & Fastighetsöverlåtelse. Deklarationer. Ekonomisk rådgivning. Vi har expertisen.
Jag vill bli kontaktad
Kontakta ditt Arealkontor här:

Populärt innehåll